Izolacyjość akustyczna materiałów STEICO z włókna drzewnego

Aby zapewnić Ci optymalne warunki dla spokojnego wypoczynku, prefabeko wykorzystuje w budowie domów materiały izolacyjne STEICO z włókna drzewnego. Poza doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi wykazują one także wysoką zdolność do ochrony przed hałasem. W odróżnieniu od konwencjonalnych izolacji, materiały z włókna drzewnego znakomicie izolują zarówno od dźwięków uderzeniowych, jak i przestrzennych.

Dlaczego dobra izolacja akustyczna jest tak ważna?

Niedostateczne wyciszenie pomieszczeń mieszkalnych praktycznie przekreśla możliwość komfortowego korzystania z domu. Zewnętrzne hałasy przeszkadzają w wypoczynku i skupieniu, zaś długotrwałe dźwięki o wysokim natężeniu mogą doprowadzić nawet do problemów ze zdrowiem (nerwice, podwyższenie ciśnienia krwi, uszkodzenie słuchu).  

Jakie czynniki wpływają na stopień izolacji akustycznej?

Układ pomieszczeń

Pomieszczenia, na których wyciszeniu należy nam najbardziej, należy usytuować w możliwym oddaleniu od pomieszczeń głośnych z definicji. Przykładowo, sypialnia i kuchnia w miarę możliwości nie powinny sąsiadować ze sobą – warto przedzielić je choćby korytarzem lub osobnym pokojem.

Częstotliwość oddziałującej fali dźwiękowej

Im wyższa częstotliwość fali dźwiękowej, tym głośniejszy dźwięk.

Właściwości zastosowanych przegród budowlanych

Poziom ochrony przed hałasem zależy przede wszystkim od masy powierzchniowej, szczelności i grubości przegrody.

Materiały termoizolacyjne z włókna drzewnego stosowane w systemach STEICO charakteryzują się dużą gęstością objętościową, dlatego w połączeniu z podstawową konstrukcją drewnianą znacząco zwiększają jej masę powierzchniową.

Zobacz, jak prezentuje się gęstość objętościowa materiałów termoizolacyjnych STEICO w porównaniu z innymi popularnymi ocieplinami stosowanymi w budownictwie szkieletowym:

Poza dużą gęstością objętościową wybranego materiału dla osiągnięcia zadowalającej izolacyjności akustycznej istotne są także: porowata struktura, niska sztywność dynamiczna i wysoka oporność przepływu powietrza. Termoizolacyjne płyty z włókien drzewnych charakteryzują się bardzo korzystnym wzajemnym stosunkiem powyższych kryteriów.

otwarta struktura porowata

gęstość: ok. 260 g/m2

sztywność dynamiczna: s’ ≤ 50 MN/m3

oporność przepływu powietrza: AF ≥ 100 kPa ● s m3

Izolacyjność od dźwięków powietrznych i dźwięków uderzeniowych

Materiały termoizolacyjne z włókien drzewnych redukują także głośność dźwięków:

powietrznych – generowanych bezpośrednio w powietrzu i rozpraszanych w postaci fal (np. ludzkie głosy, dźwięki dobiegające z urządzeń RTV, odgłosy komunikacji miejskiej)

uderzeniowych – generowanych przy bezpośrednim kontakcie fali dźwiękowej z elementami przegrody (np. uderzenie o ścianę, tupanie, przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze)

Płyty i maty termoizolacyjne z włókien drzewnych wykazują wysoką zdolność do wytłumiania obu rodzajów dźwięków; dla porównania warto zauważyć, że akustyczne płyty z polistyrenu radzą sobie jedynie z dźwiękami uderzeniowymi.

Izolacyjność akustyczna systemowych przegród STEICO

Aby określić poziom izolacji akustycznej, należy badać nie pojedyncze elementy, lecz całą konstrukcję przegrody budowlanej. Wymogi dla budownictwa szkieletowego nie są ujęte w prawie, dlatego jako podstawę przyjmuje się tu zalecenia normy PN-B-02151-3:1999.

Izolacyjność akustyczna stropów międzypiętrowych STEICO

Aby zapewnić dobrą izolację akustyczną między piętrami, należy zwrócić uwagę na układ warstw podłogi ponad stropem, a także sposób połączenia stropu z wewnętrznymi i zewnętrznymi ścianami.

Najpopularniejszy typ konstrukcji stropów międzypiętrowych to tzw. podłoga pływająca – samodzielna konstrukcja bez trwałego połączenia ze stropem i ścianami na stropie. Między podłogą a stropem umieszcza się warstwę płyt izolacyjnych (np. STEICOtherm, STEICOtherm sd, STEICObase, STEICOisorel, STEICOfloor). Całość na całym obwodzie okala się taśmą do izolacji obwodowej o standardowej grubości między 8-12 mm (np. STEICOsoundstrip).

W budownictwie szkieletowym szczególnie dużą popularnością cieszy się lekka konstrukcja podłogi pływającej znana jako suchy jastrych. Właściwości owej konstrukcji zapewniają izolację od dźwięków uderzeniowych i powietrznych na poziomie zadowalającym mieszkańców domów jednorodzinnych.

Jeśli pomieszczenie wymaga jeszcze lepszej izolacji, w miejsce suchego jastrychu stosuje się jastrych mokry – ciężką podłogę pływającą. Konstrukcja ta składa się standardowo z wylewki betonowej i płyty izolacyjnej zabezpieczonej folią budowlaną; aby ograniczyć występowanie wilgoci, wylewkę często zastępuje się gotową płytą betonową lub płytą gipsowo-włóknową.

O poziomie izolacyjności akustycznej stropu decydują także następujące czynniki:

 • typ i sposób zamocowania sufitu
 • rozstaw między belkami stropowymi
 • izolacja pustych przestrzeni między belkami
 • eliminacja mostków akustycznych

Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych

Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych uzależniona jest od następujących czynników:

 • materiał zastosowanych elementów konstrukcyjnych
 • odległość między elementami konstrukcyjnymi
 • odległość między płytami poszyciowymi
 • wykonanie ściany z profili ciągłych lub rozdzielonych
 • izolacja wewnętrznych pustych komór ściany
 • rodzaj, liczba i grubość zastosowanych płyt poszyciowych
 • montaż instalacji technicznych*

*uwaga: z tego względu położenie i rodzaj instalacji musi być uwzględnione już podczas fazy projektowej 

Aby osiągnąć optymalny poziom izolacyjności akustycznej, puste przestrzenie w ścianie wypełnia się do 80% głębokości. Prefabeko stosuje w tym celu maty izolacyjne STEICOflex, montowane dwuwarstwowo w celu redukcji mostków akustycznych na łączeniach. Maty nie mogą opierać się na płytach poszycia ściany; w przeciwnym razie przy wysokiej wilgotności powietrza we wnętrzu płyty mogłyby zacząć się uginać.

© copyright 2020 prefabeko
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie w celach reklamowych, analitycznych oraz do oferowania funkcji społecznościowych. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików na Państwa urządzeniu, powinni Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.