STEICO a ekologia - budownictwo w zgodzie z naturą

Termin „ekologia” ma swój źródłosłów w greckim słowie „oikos”, oznaczającym dom. Budowa i użytkowanie domów prefabeko, wznoszonych przy użyciu drewnianych komponentów STEICO, przebiega w pełnej harmonii z ekosystemem planety Ziemia – naszego wspólnego domu.

Budownictwo a odpowiedzialność społeczna

Zagadnienia związane z ekologią stanowią obecnie żywy obiekt zainteresowania naukowców, polityków i publicystów, a także – co nie mniej ważne – „zwykłych” ludzi. Uświadamiamy sobie coraz mocniej, że jako gatunek ludzki nie stoimy ponad naturą, lecz jesteśmy jej integralną częścią i musimy korzystać z jej zasobów w zrównoważony sposób. Jednym z warunków owej równowagi jest zbilansowany obieg surowców i energii.

W dziedzinie budownictwa kwestia ta odgrywa szczególnie dużą rolę: jak wykazują statystyki, produkcja materiałów budowlanych pochłania aż 40% światowych surowców i 30% zużywanej energii! Oba wymienione zasoby pozyskuje się z różnorodnych źródeł, które dzielimy na odnawialne (stale generowane przez naturę) oraz nieodnawialne (skamieliny). Aby osiągnąć długofalową równowagę między prawami natury a działalnością człowieka, konieczne jest możliwie jak największe wykorzystanie zasobów odnawialnych, w tym drewna.

Drewno – surowiec budowlany nowej generacji

Jeśli chodzi o dostępność surowców odnawialnych, drewno nie ma sobie równych. Las jest największym ziemskim ekosystemem i odgrywa ogromną rolę w harmonijnym życiu całej planety. Drzewa, jako największe żyjące rośliny o całkowicie sztywnych pniach, od wieków służą ludziom do wznoszenia domów i ogrzewania.

W ostatnich trzech dekadach drewno powraca do łask jako materiał nowoczesnych, energooszczędnych budynków, a jego zasoby są bardzo dalekie od wyczerpania: według szacunków lasy w Europie zajmują ok. 30% powierzchni i przyrastają w ilości ok. 6m3/ha, natomiast ilość przetwarzanego surowca wynosi jedynie ok. 4,5 m3/ha.

Warto przy tym zaznaczyć, że wycinka drzew pod zastosowania budowlane nie ma nic wspólnego z gospodarką rabunkową lasów! Prawidłowe zarządzanie zasobami leśnymi pozwala na utrzymanie stałego przyrostu i dobrej kondycji drzew, które na bieżąco dostarczają przyjaznych środowisku surowców budowlanych.

Drewno – naturalny magazyn CO2

Efekt cieplarniany – co tak naprawdę nam zagraża?

Termin „efekt cieplarniany” kojarzy się pejoratywnie, ale mianowane nim zjawisko w swej istocie nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie: jest ono niezbędne do rozwoju i przetrwania życia na naszej planecie – pod warunkiem, że zachodzi w harmonijnym tempie.

Jak wyjaśnić zjawisko efektu cieplarnianego? Najprościej mówiąc, część promieniowania słonecznego przy zetknięciu z ziemią odbija się od jej powierzchni. W „drodze powrotnej” odbite promieniowanie zostaje zatrzymane przez gazy atmosferyczne:

  • parę wodną (H2O)
  • metan (CH4)
  • dwutlenek węgla (CO2)
  • ozon (O3)

Rezultatem tego zjawiska jest zmagazynowanie ciepła w atmosferze. Temperatura osiągnięta w ten sposób stwarza dogodne warunki do rozwoju życia na Ziemi. Negatywne skutki efektu cieplarnianego pojawiają się dopiero w wyniku jego nasilenia: przegrzanie atmosfery wywołuje topnienie lodowców, wysychanie zbiorników wodnych i szkody dla organizmów żywych.

Współczesne nasilenie efektu cieplarnianego

XIX-wieczna rewolucja przemysłowa zapoczątkowała masowe wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii: gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla. Proces spalania tych substancji emituje ogromne ilości gazów atmosferycznych, co w efekcie zagęszcza „barierę” dla promieniowania UV. W atmosferze zostaje wówczas więcej ciepła, co prowadzi do znaczącego podwyższenia temperatury przy powierzchni ziemi i oceanów.

Zjawisko to, nazywane potocznie globalnym ociepleniem, obserwuje się już od połowy XX w. Problem wkracza obecnie w fazę krytyczną: szkodliwy dwutlenek węgla stanowi aktualnie aż połowę mieszanki gazów atmosferycznych (naturalnie jego zawartość wynosi ok. 25%). Co gorsza, wskaźnik ten sukcesywnie rośnie.

Budownictwo drewniane na straży ekosystemu

Drzewo w fazie wzrostu absorbuje dwutlenek węgla z powietrza i pozyskuje z nich węgiel w roli budulca włókien (zawartość CO2 związanego w włóknach drzewnych sięga nawet 50%). Gdy drzewo obumiera, w procesie jego rozkładu dwutlenek węgla uwalnia się z powrotem do atmosfery.

Po ścięciu drzewa i wykorzystaniu go jako surowca budowlanego wchłonięty wcześniej dwutlenek węgla pozostaje związany, a co za tym idzie – nie wpływa na zatrzymywanie promieniowania słonecznego. Co więcej, zrównoważona gospodarka leśna uwzględnia sadzenie nowych drzew w miejscu tych ściętych pod produkcję. Młode okazy pobierają kolejne partie CO2, „czyszcząc” atmosferę z nadmiaru tego gazu.

Biologia budowlana

Ważnym aspektem ekologicznego budownictwa jest poprawa komfortu lokatorów „zielonych” domów. Jak wykazują badania, statystyczny mieszkaniec Europy przebywa wewnątrz pomieszczeń nawet przez 90% swojego życia! Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak wielkie znaczenie ma wobec tego zdrowy mikroklimat wnętrza. Specyfika naturalnego drewna sprzyja mu w dużym stopniu; właściwości surowca umożliwiają także spełnienie norm wymaganych w standardzie pasywnym i energooszczędnym.

doskonałe parametry techniczno-cieplne

optymalizacja temperatury i wilgotności powietrza we wnętrzu

ochrona akustyczna

ochrona przed upałami

Systemy STEICO w drewnianym budownictwie prefabeko

Obecnie wiemy coraz więcej na temat skali zagrożeń wynikających z zaburzenia ekosystemu, a wiedza ta znajduje odzwierciedlenie także w dziedzinie nowoczesnego budownictwa. Kryteria architektoniczne i technologiczne to już nie wszystko – ogromną rolę grają dziś także zależności między działalnością budowlaną a stabilnością klimatu.

Kwestia ta stanowi jeden z fundamentów filozofii działania prefabeko. Właśnie z tego względu konstrukcje naszych domów opierają się na systemach STEICO - czołowego światowego producenta drewnianych prefabrykatów i materiałów izolacyjnych.

Certyfikowane drewno

Zrównoważona produkcja materiałów budowlanych zaczyna się już na etapie pozyskiwania surowca. STEICO wykorzystuje wyłącznie drewno pochodzące z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council® - Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej). Organizacja działa na rzecz regulacji przyjaznej środowisku, odpowiedzialnej społecznie i ekonomicznie gospodarki leśnej, a jej kryteria prawne wyznaczają światowe standardy certyfikacji drewna i produktów drewnopochodnych.

STEICO jest pierwszym producentem ekologicznych materiałów budowlanych, który uzyskał certyfikat FSC® na całą paletę produktów. W praktyce oznacza to, że każdy etap pracy przedsiębiorstwa podlega ścisłej kontroli, ukierunkowanej na dobro środowiska naturalnego i lokalnej społeczności, a przetwarzane drewno pochodzi ze sprawdzonych terenów leśnych.  

Zielone” technologie STEICO:

  • Proekologiczna produkcja

Natura inspiruje STEICO także podczas kreacji procesów produkcyjnych, odtwarzających zamknięte obiegi występujące w przyrodzie. Zakład produkcyjny w Czarnkowie pozyskuje energię z elektrowni na biomasę, a w roli paliwa używa ścinków drewna pozostałych po obróbce. W ten sposób ogranicza się zużycie paliw kopalnianych z grupy nieodnawialnych źródeł energii.

  • Materiały termoizolacyjne z drewna

Prefabeko stosuje w szerokim zakresie płyty i maty izolacyjne STEICO, wykonane wyłącznie z naturalnych materiałów. Drewno jest wstępnie obrabiane termomechanicznie i przerabiane na włókna, które następnie spaja się za pomocą naturalnie występującego w drewnie lepiszcza lub klejów o składzie przyjaznym dla środowiska. Uzyskane produkty wyróżniają się wysoką zdolnością do izolacji termicznej i akustycznej.

  • Belki dwuetowe – energooszczędne budownictwo i aktywna ochrona środowiska

Technologia belek dwuetowych łączy tradycję i nowoczesność: gotowe elementy zachowują wszystkie zalety naturalnego drewna, znane od stuleci, a jednocześnie umożliwiają maksymalne wykorzystanie surowca.

W przeszłości w budownictwie stosowano przede wszystkim drewno pełne, nie używano natomiast. odpadów po wycięciu elementów. Nowoczesne belki dwuetowe składają się z 2 elementów konstrukcyjnych:

stopki

wykonane z pełnego drewna świerkowego lub drewna klejonego warstwowo

środniki

wykonane ze sprasowanych płyt pilśniowych NFB o wysokiej odporności na ścieranie

W ten sposób STEICO efektywnie wykorzystuje cenny surowiec, a uzyskany efekt nie pozostawia nic do życzenia w kwestiach wytrzymałości i zgodności z wymogami energooszczędnego budownictwa. Warto także zaznaczyć, że w pełni zautomatyzowany proces produkcji belek dwuetowych zużywa bardzo małą ilość energii, a więc w minimalnym stopniu ingeruje w środowisko naturalne.

© copyright 2020 prefabeko
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie w celach reklamowych, analitycznych oraz do oferowania funkcji społecznościowych. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików na Państwa urządzeniu, powinni Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.